تبلیغات
Mαgical web - My name is...
Look at the sky tonight,all of the stars have a reason

My name is...

پنجشنبه 21 دی 1396 05:15 ق.ظ

Queen: Nıяναиα
Tag: other


http://uupload.ir/files/k89g_5c716c8dadbfc661c571ef154bb9b388--game-pics-deemo.jpg


My name is Darkness.
I have a contract with light,
so I can be seen in corners and alleys.
I follow you because you follow the plight
and I will let you carry me, as long I can catch you.

My name is Evil

نام من تاریکی است
من یک قرار داد با نور دارم
بنابر این من میتوانم در گوشه ها و کوچه ها نمایان شوم
من از تو پیروی میکنم چون تو از بدبختی پیروی می کنی
و من اجازه میدهم که تو مرا حمل کنی تا زمانی که من بتوانم تو را به دست آورم

نام من شیطان استCaMmEnT : :)))))
Edit: پنجشنبه 21 دی 1396 05:21 ق.ظ