Home OWNER FRIENDS STUFFS Dash

نایتکور Sucker for pain + ترجمه
جمعه 29 دی 1396 | 03:08 ق.ظ   


سلام :)

من عاشق این آهنگه ام اصن :////

هم خودش خوبه هم نایتکورش .____.

بگذریم ...

ترجمه ادامه مطلبه حتما ببینید!!

[][Dan Reynolds & Sam Harris:]

I torture you

Take my hand through the flames

I torture you

I'm a slave to your games

I'm just a sucker for pain

I wanna chain you up

I wanna tie you down

I'm just a sucker for pain

شکنجه ات میدهم

دست هایم را از بین شعله ها بگیر

شکنجه ات میدهم

من فقط بازیچه ای برای کارهای تو ام

من فقط مکنده ای برای عذابم

میخواهم تو را به زنجیر بکشم

میخواهم تو را به بند بکشم

من فقط مکنده ای برای عذابم


[Ty Dolla $ign:]

I'm a sucker for pain

I got the squad tatted on me from my neck to my ankles

Pressure from the man got us all in rebellion

We gon' go to war, yeah, without failure

Do it for the fam, dog, ten toes down, dog

Love and the loyalty that's what we stand for

Alienated by society, all this pressure give me anxiety

Walk slow through the fire

Like, who gon' try us?

Feeling the world go against us

So we put the world on our shoulders

من مکنده ی عذابم

جوخه روی تنم از گردن تا قوزک پا خالکوبی شده

فشار دیگر انسان ها، همه ی ما را به شورش وا داشته

به جنگ میرویم، بله، بدون شکست

بخاطر خانواده انجامش بده، بی عرضه، با تمام وجود انجامش بده، بی عرضه

عشق و وفاداری، اینها چیزهایی هستند که برایشان میجنگیم

بیگانه شده توسط جامعه، این همه فشار مرا به هراس وا میدارد

آرام میان آتش قدم بردار

جوری که کسی جرأت عصبی کردنمان را نداشته باشد

حس میکنم تمام دنیا میخواهد بر علیه ما بایستد

پس ما مسئولیت همه چیز را بر عهده میگیریم


[Dan Reynolds & Sam Harris:]

I torture you

Take my hand through the flames

I torture you

I'm a slave to your games

I'm just a sucker for pain

I wanna chain you up

I wanna tie you down

I'm just a sucker for pain

شکنجه ات میدهم

دست هایم را از بین شعله ها بگیر

شکنجه ات میدهم

من فقط بازیچه ای برای کارهای تو ام

من فقط مکنده ای برای عذابم

میخواهم تو را به زنجیر بکشم

میخواهم تو را به بند بکشم

من فقط مکنده ای برای عذابم


[Logic:]

I been at it with my homies

It don't matter, you don't know me

I been rollin' with my team, we the illest on the scene

I been riding 'round the city with my squad

I been riding 'round the city with my squad

We just posted, getting crazy, living like this is so amazing

Hold up take a step back, when we roll up, cause I know what

We been loyal, we been fam, we the ones you trust in

Won't hesitate to go straight to your head like a concussion

I know I been bustin', no discussion for my family

No hesitation, through my scope I see my enemy

Like what's up? Hold up, we finna re-load up

Yes I re-load up, I know what up, I know what up

من و دوستانم، تجربه اش را داشته ایم

مهم نیست که مرا نمیشناسی

من و هم تیمی هایم می آمدیم، ما، بیمار ترین افراد صحنه

من و جوخه ام در شهر میراندیم

من و جوخه ام در شهر میراندیم

ما یک جور مانده ایم، دیوانه شدن، زندگی کردن به این صورت شگفت انگیز است

محکم بمان، یک قدم رو به عقب بردار، وقتی ما می آییم، چون من میدانم چیست

ما وفادار بوده ایم، ما یک خانواده بوده ایم، ما کسانی هستیم که میتوانی به آنها اعتماد کنی

برای این که ما را مانند یک سردرد وحشتناک همیشه به یاد داشته باشی، درنگ نخواهیم کرد

میدانم که بی قرار و آشفته بوده ام، هیچ بحثی برای خانواده ام نیست

هیچ درنگی نیست، دشمنانم را با دوربینم میتوانم ببینم

انگار که بپرسیم چه خبر؟ محکم باش. ما خشاب عوض خواهیم کرد

بله،خشاب عوض میکنم، میدانم چه خبر است، میدانم چه خبر است


[Dan Reynolds & Sam Harris:]

I torture you

Take my hand through the flames

I torture you

I'm a slave to your games

I'm just a sucker for pain

I wanna chain you up

I wanna tie you down

I'm just a sucker for pain

شکنجه ات میدهم

دست هایم را از بین شعله ها بگیر

شکنجه ات میدهم

من فقط بازیچه ای برای کارهای تو ام

من فقط مکنده ای برای عذابم

میخواهم تو را به زنجیر بکشم

میخواهم تو را به بند بکشم

من فقط مکنده ای برای عذابم

 

[Lil Wayne:]

I'm devoted to destruction

A full dosage of detrimental dysfunction

I'm dying slow but the devil tryna rush me

See I'm a fool for pain, I'm a dummy

Might cut my head off right after I slit my throat

Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat

Eating peanut butter and jelly fishes on toast

And if I get stung I get stoked, might choke

Like I chewed a chunk of charcoal

Naked in the North Pole

That's why my heart cold, full of sorrow, the lost soul

And only Lord knows when I'm coming to the crossroads

So I don't fear shit but tomorrow

And I'm a sucker for pain, it ain't nothing but pain

You just fuckin' complain, you ain't tough as you claim

Just stay up in your lane, just don't fuck with Lil Wayne

I'mma jump from a plane or stand in front of a train

Cause I'm a sucker for pain

من وفادار به درهم شکستن ام

دوز بالایی از مشکلات مضر

من به آرامی در حال مردنم، ولی شیطان میخواهد مرا هل دهد

ببین، من یک احمقم برای عذاب کشیدن، احمقی که ممکن است سرش را درست بعد از بریدن گلویش قطع کند

زبان، کوسه ای را ببوس

حرامزاده های حسودی آن بالا در قایق هستند

خوردن کره بادام زمینی و عروس دریایی روی نان تست

و اگر نیشم بزند، هیجان زده و سپس فلج میشوم

انگار یک تکه ذغال جویده باشم، لخت در قطب شمال

و فقط ارباب میداند که من می آیم در خیابان ها

پس من از هیچ چیز جز آینده نمیترسم

و من مکنده ی عذابم،چیزی جز درد نیست

و تو فقط میخواهی توضیح دهی، ولی آنقدر که نشان میدهی مقاوم نیستی

پس سرت در کار خودت باشد، کاری با لیل وین (Lil Wayne) نداشته باش

من ممکن است از هواپیمایی پایین بپرم، یا جلوی قطاری بایستم

چون من مکنده ی عذابم


[Wiz Khalifa:]

Used to doing bad, now we feel like we just now getting it

Ain't got no other way so we started and finished it

No pain, no gain

Never stand down, made our own way

Never going slow, we pick up the pace

This is what we wanted from a young age

No emotion, that's what business is

Lord have mercy on the witnesses

زمانی کارهای نادرست انجام میدادیم، و الآن نتایجش را دریافت میکنیم

هیچ راه دیگری نداشتیم، پس ما شروع و تمامش کردیم

بدون سختی، چیزی بدست نمی آید (توی متن اصلی No Pain,No Gain اومده که دقیقا معادل "نابرده رنج گنج میسر نمیشود" خودمونه)

هیچ وقت از پا نایستادیم، راه خود را ساختیم

هیچ وقت سست نخواهیم شد، اندکی سریع تر میرویم

این همان چیزیست که از نوجوانیمان میخواستیم

هیچ احساسی نیست، کار این است

ارباب به شاهدان رحم میکند


[Dan Reynolds & Sam Harris:]

I torture you

Take my hand through the flames

I torture you

I'm just a sucker for pain

شکنجه ات میدهم

دست هایم را از بین شعله ها بگیر

شکنجه ات میدهم

من فقط مکنده ای برای عذابم


[Sam Harris:]

More pain

Got me begging, begging, begging, begging, begging

For more pain

Got me begging, begging, begging, begging, begging

For more pain

Got me begging, begging, begging, begging, begging

For more pain

Got me begging...

عذاب بیشتر

مرا به التماس وامیداری، التماس، التماس، التماس، التماس

برای عذاب بیشتر

مرا به التماس وامیداری، التماس، التماس، التماس، التماس

برای عذاب بیشتر

مرا به التماس وامیداری، التماس، التماس، التماس، التماس

برای عذاب بیشتر

مرا به التماس وامیداری...


   
Yᴇʟʟᴏᴡ Cᴏᴄᴀɪɴ | Comment()