Neon gravestones
About Weblog


به جان دیلینجر قرن لبخند بزنید

Poll

من یا یه شکلات گرون قیمت؟Other

پشتیبانی


Upside Down Cross - Skybluehttp://uupload.ir/files/n49r_a49ec63eed4c3414eb174591709c8576.jpgبه انسان های آزادهء

همه ی ملت ها،

که رنج می برند،

مبارزه می کنند،

و پیروز خواهند شد.

ادامه مطلب :)
این کارها را با چنان علاقه و اعتقادی انجام می داد که پنداری

از شرف و افتخار خود دفاع میکند و مگر بسیاری از زن ها شرف

و افتخار خودرا به این گونه کارها وابسته نمی دانند؟ و گمان 

نمی کنند که شرف و افتخارشان به صندلی و میزی بستگی

دارد که باید جا به جا شود، و کف اتاقی که باید آن قدر با آب و صابون

شسته شودکه مثل آینه برق بیفتد و صاف و لغزان شود؟

|Page:351|

تردید هم مثل ایمان ناگهانی به وجود می آید.

و این تغییر و تحول با مختصر چیزی پدید

میآید:با یک کلمه،با یک لحظه سکوت،با یک ضربه ی

ناقوس. وگاهی در لحظه ای که آدمی در خود

فرو رفته است و در انتظار چیزی نیست

دچار این تحول می شود و در یک لحظه

همه چیز تغییر می یابد و آدمی حس می کند

که تنها و بی ایمان استو در گوشه ی ویرانه ای افتاده.

|Page:IDK|

دیگر گذشته ای برای او وجود نداشت.حال را با

پریشانی می گذراند، و آینده را تیره و تار می دید و

با خود می گفت که مقاومت بی فایده است.

|Page:IDK|

با اطمینان می توان گفت که فقر معلم خوبی است،

که نه تنها در طرز فکر هنرمند،بلکه در شیوه

و سبک هنری او اثر می گذارد،و قناعت

را نه تنها به جسم،به روح او نیز می آموزد.

|Page:IDK|

افسوس!...که اگر روزی همطراز کسانی شود که

دوستشان دارد،و به آن سعادت بی زوال

برسد،پی خواهد برد که جهان پنداری بیش نیست.

|Page:235|

تنها بود و تنها،که تنهایی چه سعادت بزرگی است،

و چه سعادت بزرگی است رها شدن از قید و بند،

و رها شدن از خاطرات عذاب آور،و رها شدن

از توهمات،و چه سعادت بزرگی است زندگی کردن و 

مغلوب زندگی نشدن و بر آن غلبه کردن!

|Page:512 جلد دوم|


بازم هست حالش رو ندارم بزارم...

برید بخونیدش :) پشیمون نمی شید


←   
Comment:()

جمعه 12 مرداد 1397 | 10:43 ب.ظ |  Bʟᴜʀʀʏғᴀᴄᴇ


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ