Neon gravestones
About Weblog


به جان دیلینجر قرن لبخند بزنید

Poll

من یا یه شکلات گرون قیمت؟Other

پشتیبانی


Upside Down Cross - Skyblue
http://uupload.ir/files/et0o_b509962037bf42b8274f0b0b354c182a.jpg


من تو یه روز عادی:

*در پینترست خویش در حال مشاهده تصاویر است*

*سرچ میکند:Josh dun*

*عکس های هاتی نمایان میشود*

*از شدت هاتی ذوق مرگ میشود و با صدای بلند سخن میگوید*

+اوففف...بوی..عجب چیزیه...کاش مال من بود..عر

*مادرش وارد اتاق می شود*

+عر...جاش کیوت

-چیکار میکنی؟

*به سمت وی میرود*

*صفحه را می بندد*

-کتاب میخونم!

*مادرش راضی شده و از اتاق خارج می شود*

+باید عکساشو چاپ کنم

-هفته ی پیش قصدت چاپ عکسای لیام نبود؟

*صدای پدر است که نامحسوس وارد اتاق شده است*


#روزانه_نویس_هایم_حقیقتا_چرت_و_پرتی_بیش_نیستند

←   
Comment:()

یکشنبه 18 شهریور 1397 | 01:35 ب.ظ |  Bʟᴜʀʀʏғᴀᴄᴇ


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ